<<<

Escola de dansa

Agnes De Miller: "La expresión más auténtica de un pueblo está en su danza y en su música."

El ballet és un treball molt complert tant a nivell físic com mental. A través de la dansa clàssica aprenen a conèixer el propi cos i les seves possibilitats.

Què es treballa

Psicomotricitat, ritmes, música, coordinació, elasticitat, etc.

EI4, EI5 i EP1

Una hora a la setmana. Preu: 30€/mes.

EP2 fins EP6

Una hora a la setmana. Preu: 35€/mes.

Instal·lacions: Ca n’Oriol

Horaris

EI4 fins EP1: dimecres de 17:30 a 18.30h.
EP2 fins EP6: dimecres de 17:30 a 19:00h.


Es faran dues funcions pels pares durant el curs.