<<<

Escola de música i cant coral

Riccardo Muti, al recibir el Premio al "músico el año" de "Amèrica musical": "Yo creo que estoy a la mitad del camino. Y estoy seguro de que nunca llegare a la otra orilla del rio, porque detras de las notas habita el infinito."

Des del Liceu Politècnic volem que els nostres alumnes descobreixin el valor i la bellesa de la música per així estudiar-la i gustar d´ella tant d´intèrpret com d ´espectador. Ens plantejem el treball de les diferents matèries: El treball rítmic i auditiu, l’audició, la pràctica instrumental, divertir-se fent música, la vivència de l’actuació en públic…Aquest fet afavoreix en els nens l’estímul de facultats com l’abstracció, el raonament lògic, la imaginació, la memòria, la creativitat, la comunicació, l’afany de superació. L´estudi de la música requereix de rigor, constància i compromís.

Sensibilització musical (EI5)

Una introducció a la música i als instruments Orff. Dues classes setmanals de 30 minuts.

Iniciació musical I (1r de Primària)

Dues classes de 30’ de llenguatge musical i dues de 30’ d’instrument.

Iniciació musical II (2n de Primària)

Dues classes de 45’ de llenguatge musical i dues de 30’ d’instrument.

Nivell elemental I (3r i 4t de Primària)

Dues classes de 45’ i una classe d’una hora d’instrument.

Nivell elemental II (5è i 6è de Primària)

Dues classes de 45’ i una classe d’una hora d’instrument.

Coral (de 1r a 3r, i de 4t a 6è)

Una classe d’una hora. No cal fer alhora llenguatge musical.

Horaris

Les activitats de música s’organitzaran en funció dels alumnes inscrits. Al migdia de 13h a 15h i a les tardes de 17:15h a 19h. Un cop recollides les inscripcions s’enviarà una proposta d’horaris per a obtenir confirmació definitiva. També hi haurà la possibilitat de fer classes el dissabte al matí si surt un grup.

Els instruments seran preferentment piano i guitarra, i les classes seran individuals. Les classes de llenguatge musical seran en petit grup. Hi haurà un mínim de dues audicions per a pares durant el curs.