<<<

Batxillerat

Batxillerat Humanístic-Social

El Batxillerat és l'etapa educativa on l'alumne ha d'assolir la maduresa intel·lectual i humana que el permeti decidir responsablement sobre el seu futur: la Universitat o la Formació Professional de grau superior.
La serietat en la dedicació a l'estudi i la confrontació constant amb els professors són fonamentals.

· Les classes i l'acompanyament dels professors són decisius per a què l'alumne descobreixi l'encert i l'adequació de la modalitat escollida de Batxillerat, i orienti bé el seu futur.
· El contacte amb professionals de reconegut prestigi i el coneixement d'altres països - amb el domini de la llengua que comporta - donen un caràcter internacional al Batxillerat i d'obertura a la realitat.

Estudi dirigit

· Totes les tardes (opcional).

Idiomes

· Anglès.

Intercanvis i estades internacionals

· Anglaterra.

Horari intensiu

Matí: 08:30 a 14:30h

Preu

350 € / mensuals