<<<

Secundària

Una Secundària diferent

La classe és el primer lloc d’estudi, i el col·legi, un lloc de creixement personal.
Educar és fer una experiència junts: sense implicació personal dels adults no hi ha autèntica educació.

· Centralitat de les matèries instrumentals: llengua i matemàtiques . El bon aprenentatge d’ambdues és fonamental i té un paper principal al llarg de totes les etapes educatives.
· Capacitat d’establir connexions interdisciplinars de manera que l’alumne pugui reconèixer el caràcter unitari del saber.

Estudi dirigit

· Totes les tardes (opcional).
· Dissabtes matí (opcional).

Idiomes

· Anglès (4 hores setmanals).
· Alemany (3 hores setmanals) novetat .

Atenció real a la diversitat

· Seminaris d'alt nivell per als alumnes avançats.
· Reforç i reeducació per als alumnes amb dificultats.

Horari per tot ESO:

8:30 a 13h i 14:30 a 16:30h, excepte dilluns i dimecres, fins les 17:30h.

Preu

140 € / mensuals

Menjador

135 € / mensuals