Infantil

Educació Infantil: descobrim el coneixement

En aquesta etapa treballem a partir de la curiositat innata i del desig de conèixer que manifesten els nens des de ben petits. La mestra els acompanya i els guia, tot introduint-los també en una bona relació amb els companys. Els primers anys de vida tenen una importància decisiva per al desenvolupament adequat de les capacitats del nen, especialment en els aspectes neurològics i afectius.

Coses pràctiques

  • De 8:50h a 13h i de 14:50 a 17h. En la primera setmana d’EI3 es fa una adaptació, segons les necessitats de cada nen.
  • Els alumnes d’infantil hauran de portar el xandall de l’escola i la bata tots els dies. També utilitzem bata de pintura i la motxilla de l’uniforme.
  • Tenim cuina pròpia i monitors.
  • Servei d’acollida: Matins de 8h a 9h i tardes de 17h a 18h.

*Subjecte a canvis per la COVID -19

Preu

103 € / mensuals (Serveis escolars 28€, Activitat complementària 75€) .

Menjador

  • El cost mensual del menjador si es contracta tot el curs és de 140€.
  • Si es contracta per mesos concrets el cost mensual és de 155€.

Establir les bases pel creixement

Treball per projectes: El nen només és capaç de conèixer en un context determinat. D’aquesta manera, partint d’un tema concret (pintors, Gaudí, la granja, la volta al món…) es treballen totes les matèries de manera interdisciplinària. I a la vegada, el seu aprenentatge, sigui de la matèria que sigui, té un significat per a ell i el pot fer seu.

Racons: és molt important saber com aprenen els nens- Per aquest motiu, treballem en petits grups, per facilitar poder canviar d’activitats i de grups de treball i poder tenir una atenció més personalitzada per a cada alumne.

L’aprenentatge de l’anglès comença als tres anys i es fa d’una manera lúdica i propera als nens. La psicomotricitat es fa en anglès. Partint d’accions molt senzilles i de gestos, el nen aprèn amb més facilitat la llengua estrangera. A partir del curs vinent, començarem el programa d’Auxiliar de conversa, on un mestre nadiu (de parla anglesa) farà activitats amb els nostres alumnes.

RTI: programa de detecció precoç dels problemes d’aprenentatge i d’altres capacitats a partir d’EIS.

Què treballem a l’etapa infantil?

La Lectoescriptura i el raonament matemàtic (jump math) són la base de la nostra educació; per aquest motiu, els treballem d’una manera molt manipulativa i propera als alumnes.

Robòtica: Amb l’ajuda de la Bluebot, treballem diferents conceptes matemàtics que tenen una finalitat transversal amb la lectoescriptura (situació espacial, concepte de números, el maneig d’un comandament, seguiment d’instruccions…).

Teatre: l’expressió oral és la base per a l’aprenentatge de la lectoescriptura; per aquest motiu, fomentem l’oralitat a través de la representació teatral que els nens fan dels contes clàssics i més propers a ells.

Hort: aprofitant l’espai que té l’escola, dediquempart de la setmana a saber com creixen les plantes, què necessiten per viure; és a dir, aprenem què tenim al nostre voltant i sobretot a cuidar-lo.

El joc: és la millor manera que tenen els nens per a conèixer i descobrir el món i a ells mateixos. A través del joc, enfortim la curiositat que és el motor de l’aprenentatge i el treball en grup.

 

Serveis escolars: Els serveis escolar són totes les accions que fa l’escola per oferir una millor educació als seus alumnes i famílies: mestres de reforç dins de l’aula, desdoblaments de grups, grups de reforç amb un segon mestres, detecció de problemes d’aprenentatge i posterior seguiment, elaboració dels plans individualitzats i el seu seguiment, orientació personalitzada i familiar, etc. 

Activitat complementària: és l’hora diària addicional que ofereix l’ESCOLA CONCERTADA, que comporta que l’horari diari sigui de 6 hores i no de 5. 
Aquestes quotes són aprovades cada any pel Consell Escolar i són d’obligat compliment per part de les famílies.
 
En el cas d’aquelles famílies amb necessitats educatives especials reconegudes i justificades, les quotes es podran ajustar per un acord entre família i escola, per tal de facilitar l’elecció del model concertat a les famílies que ho demanin.