Infantil

Educació Infantil: descobrim el coneixement

En aquesta etapa treballem a partir de la curiositat innata i del desig de conèixer que manifesten els nens des de ben petits. La mestra els acompanya i els guia, tot introduint-los també en una bona relació amb els companys. Els primers anys de vida tenen una importància decisiva per al desenvolupament adequat de les capacitats del nen, especialment en els aspectes neurològics i afectius.

Establir les bases pel creixement

Les nostres aules són un lloc d’aprenentatge i d’estudi on la possibilitat de conèixer les coses esdevé una aventura apassionant. Des de petits inculquem l’esforç i el valor pel treball ben fet. Fomentem el gust per escoltar, aprendre, llegir, dibuixar, jugar,etc. La nostra metodologia està basada en l’observació, la manipulació i l’experimentació. Els nostres alumnes interaccionen amb els materials per arribar a l’aprenentatge significatiu.

· El bon treball en l’expressió oral assenta les bases de les possibilitats lingüístiques prèvies i necessàries per arribar a la llengua escrita.

· L’experimentació forma part essencial de l’etapa. Per aquest motiu l’infant aprèn més fàcilment portant a terme petits experiments adaptats al seu nivell cognitiu.

· A mesura que creixen, proposem tasques i preguntes que desvetllin el pensament lògic i matemàtic, buscant que trobin el gust de comprendre.

Material editat pels mestres

El material a partir del qual es treballen els conceptes matemàtics i l’expressió escrita que els ajuda a organitzar el seu coneixement és elaborat per les pròpies mestres, i revisat cada any.

Fem també racons de treball matemàtic i de llengua elaborats per atendre la diversitat de l’aula, exposicions orals, representacions teatrals senzilles, experiments i centres d’interès.

Horari: 9 a 13h i de 15 a 17h

Preu:  103 € / mensuals

Menjador: 140 € / mensuals  (Inscripció anual, de dilluns a divendres).