Primària

Una Primària seriosa

La primària és l’etapa en què s’adquireixen els coneixements elementals i necessaris per a les etapes educatives següents. És també on es comença a aprendre a estudiar i a entendre el valor de l’escola i del coneixement.

El domini de la llengua i de les matemàtiques estructura i ordena la intel·ligència de l’alumne. La lectura de bons llibres i la resolució de problemes són fonamentals, així com la part oral en la llengua estrangera.

· La bona estructuració dels temaris evitant repeticions curs rera curs, permet avaluar correctament i garantir l’aprenentatge dels alumnes.

· El bon ús de la memòria cal acompanyar-lo del raonament per tal d’assolir la comprensió adequada que permeti progressar i aprendre als alumnes.

Idiomes

· Anglès. (4 hores setmanals. A partir de 4t)

· Alemany (a partir de 3r de primària.) novetat .

Atenció real a la diversitat: 

· Reforç i reeducació per als alumnes amb dificultats.

Horari:  9 a 13h i de 15 a 17h

Preu: 108 € / mensuals

Menjador: 140 € / mensuals  (Inscripció anual, de dilluns a divendres).