Primària

Una Primària seriosa

La primària és l’etapa en què s’adquireixen els coneixements elementals i necessaris per a les etapes educatives següents. És també on es comença a aprendre a estudiar i a entendre el valor de l’escola i del coneixement.

 • Les nostres aules són un lloc d’aprenentatge i d’estudi on la possibilitat de conèixer les coses i descobrir el món esdevé una aventura apassionant.
 • En aquest procés, el paper del mestre és fonamental perque ell és qui l’ajuda a ser conscient del les coses i de l’entorn que l’envolta.
 • L’altre element decisiu és la relació entre família i escola per educar amb coherència i serietat des de ben petits.
 • Acompanyament personalitzat en el procés d’aprenentatge. Desdoblaments en llengua i matemàtiques per arribar millar als alumnes i seguiment individual per part de tot el claustre.
 • Entrevistes amb pares trimestralment.
 • L’educació emocional i les habilitats socials són una part important de la nostra manera d’educar, per això formen part del dia a dia a les aules des d’un treball transversal.
 • Treball cooperatiu des de petits. L’aprenentatge en petits grups facilita la relació amb els companys de l’aula, un seguiment per part del mestre més personalitzat i un enriquiment per la cohesió del grup-classe.

El nostre mètode educatiu

La família i els professors són els principals responsables de l’educació dels nens i joves, en un context en què cada vegada és més difícil educar.

Per això, la qualitat del professorat, la unitat del claustre i l’estreta relació amb les famílies són la clau de l’èxit educatiu.

Quan es donen aquestes condicions, l’ambient escolar canvia, i l’escola esdevé un lloc on descobrir la realitat a través de les diferents assignatures i dels professors.

Certament, l’ambient d’una escola educa per ell mateix, quan és com ha de ser, i facilita que els alumnes s’hi trobin a gust per estudiar.

Educació Primària

Educar no és només intruir, és desvetllar en el nen/a el gust per les coses i fer possible que en conegui el seu valor.

 • Anglès des d’EI3, 4 hores setmanals. Speaking a Primària.
 • Alemany des de 3r EP, una hora setmanal. 3h a ESO.
 • Colònies i Casals amb mestres de l’escola.
 • Matemàtiques amb metodologia Jump Math.
 • RTI detecció precoç dels problemes d’aprenentatge i d’altres capacitats a pertir d’EI5. GLIFING i NUMMERUS.
 • Enmig d’un entorn natural privilegiat.
 • Robòtica.
 • Projectes de Medi en Anglès.
 • Colònies preparades pels professors.
 
Preu
 
108€ / mensuals.
 
Menjador
 
 • El cost mensual del menjador si es contracta tot el curs és de 140€.
 • Si es contracta per mesos concrets el cost mensual és de 155€.