loader image

Liceu politècnic

Acollida

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar l’Escola ofereix diferents serveis, que permeten ampliar l’horari d’estada dels alumnes a l’escola:

Servei d’acollida matí:

El servei d’acollida de matí s’ofereix abans de l’inici de l’horari escolar. Horari de 8:00h a 9:00h.

Servei d’acollida tarda:

El servei d’acollida de la tarda s’ofereix després de l’horari escolar. Horari de 17:15h a 18:15h.

Preus:
  • Servei Matins fixes: 60€ (5 dies), 50€ (4 dies), 40€ (3 dies) 30€ (2 dies)
  • Esporàdic: 4€ Matí i tarda tots els dies: 75€.