loader image

Batxillerat

Un batxillerat diferent

Batxillerat d’humanitats i ciències socials i batxillerat de ciències I tecnologia

El Batxillerat és l’etapa educativa on l’alumne ha d’assolir la maduresa intel·lectual i humana que el permeti decidir responsablement sobre el seu futur: la Universitat o la Formació Professional de grau superior.

La serietat en la dedicació a l’estudi i la confrontació constant amb els professors són fonamentals.

El batxillerat no és només una preparació per a la Universitat o per a la Selectivitat, sinó que és una etapa fonamental que té sentit per ella mateixa: prepara a nivell personal i acadèmic per a què els joves puguin afrontar la vida amb serietat i responsabilitat.

El nostre batxillerat, en totes les seves modalitats, incorpora la reflexió i la creativitat com a punts clau per aprendre a pensar i a desenvolupar judicis crítics. Per això impartim classes argumentals.

Les classes i l’acompanyament dels professors són decisius per a què l’alumne descobreixi l’encert i l’adequació de la modalitat escollida de Batxillerat, i orienti bé el seu futur.

Les classes magistrals, la selecció de les lectures que acompanyen, les pràctiques al laboratori, alhora que les sortides i la relació amb professionals i empreses destacades, fan de la nostra escola un àmbit original i fecund.

La proximitat del tutor i del claustre alhora que la relació estreta amb la família afavoreixen el bon desenvolupament humà i intel·lectual dels nostres alumnes.

Les sortides culturals i convivencials que fem complementen la formació dels alumnes i el seu horitzó intel·lectual i humà.

Estudi dirigit

· Totes les tardes (opcional) fins a les 19’00h.
· Dissabtes matí (època d’exàmens).

Idiomes

· Anglès
. Alemany

Intercanvis i estades internacionals

· Irlanda, Anglaterra i Alemanya

Horari: Matí: 08:30 a 14:30h.

Preu: 410€ / mensuals

Menjador: 95 € / mensuals