Batxillerat

Batxillerat Humanístic-Social i Ciències i Tecnologia
(6 itineraris diferents)

El Batxillerat és l’etapa educativa on l’alumne ha d’assolir la maduresa intel·lectual i humana que el permeti decidir responsablement sobre el seu futur: la Universitat o la Formació Professional de grau superior.

La serietat en la dedicació a l’estudi i la confrontació constant amb els professors són fonamentals.

· Les classes i l’acompanyament dels professors són decisius per a què l’alumne descobreixi l’encert i l’adequació de la modalitat escollida de Batxillerat, i orienti bé el seu futur.

· Les classes magistrals, la selecció de les lectures que acompanyen,  les pràctiques al laboratori, alhora que les sortides i la relació amb professionals  i empreses  destacades fan de la nostra petita escola un àmbit original i fecund. La proximitat del tutor i del claustre alhora que la relació estreta amb la família afavoreixen el bon desenvolupament humà i intel·lectual dels nostres alumnes.

Estudi dirigit

· Totes les tardes (opcional).

· Dissabtes matí (època d’exàmens).

Idiomes

· Anglès

Intercanvis i estades internacionals

· Anglaterra.

Horari intensiu: Matí: 08:30 a 14:30h

Preu: 350 € / mensuals