Menjador

El servei de menjador s’inicia i s’acaba amb el curs escolar (calendari oficial). A partir de gener del 2021 tot el menjar es farà a la cuina central de Rubí, i des d’allí es servirà cada dia a Sant Cugat. La cuina escolar serà gestionada per SANED (www.saned.net).

El preu per tot l’any es calcula sobre tot el cost anual i es divideix en 10 mensualitats iguals (setembre a juny), per facilitar un millor preu i la previsió del servei i del rebut per a les famílies. Inclou els monitors que serveixen i cuiden els nens i nenes al pati durant les dues hores del migdia.

Infantil i primària
  • El cost mensual-anual (setembre-juny) és de 140€ (5 dies), 130€ (4 dies), 100€ (3 dies) i 75€ (2 dies) .
  • El cost per mesos concrets o fraccions del curs és de 155€.
  • Dia esporàdic: 9€.
 
Secundària
  • El cost mensual-anual per a tot el curs (setembre-juny) és de 145€ (5 dies), de 135€ (dilluns a dijous).
  • El cost per mesos concrets o fraccions del curs és de 155€.
  • Dia esporàdic: 9€.

 

Els preus inclouen tant el dinar com el servei propi del menjador i la vigilància de patis durant tot el temps del migdia.