Secundària

Una Secundària diferent

La classe és el primer lloc d’estudi, i el col·legi, un lloc de creixement personal.
Educar és fer una experiència junts: sense implicació personal dels adults no hi ha autèntica educació.

· Centralitat de les matèries instrumentals: llengua i matemàtiques . El bon aprenentatge d’ambdues és fonamental i té un paper principal al llarg de totes les etapes educatives.

· Capacitat d’establir connexions interdisciplinars de manera que l’alumne pugui reconèixer el caràcter unitari del saber.

Estudi dirigit

· Totes les tardes (opcional).

· Dissabtes matí (opcional).

Idiomes

· Anglès (4 hores setmanals).

· Alemany (3 hores setmanals).

Atenció real a la diversitat

· Seminaris d’alt nivell per als alumnes avançats.

· Acompanyament per als alumnes amb dificultats.

Horari: 8:30 a 13:30h i 15 a 16:50h, excepte divendres (divendres, fins les 13:30h).

Preu:

180 € / mensuals

Menjador:

145 € / mensuals  (Inscripció anual, de dilluns a divendres).

135 € / mensuals (de dilluns a dijous).

155 € / mes esporàdic.