loader image

Som el primer FabLab@School d'Europa

Després d’una visita a la Universitat d’Stanford, al 2014 Liceu Politècnic va engegar el primer Fablab@school d’Espanya per a la seva Secundària Obligatòria.

Al cap de dos anys la consultora Pentabilities, especialistes en temes educatius, es va interessar per la nostra manera de treballar, i fruit de dos cursos sencers de col·laboració amb ells ha nascut Fabilities, síntesis del Fablab@school i de Pentabilities, marca registrada pel Liceu Politècnic.

Certament als darrers anys les famílies i les escoles ens hem acostumat a sentir parlar d’innovació, tecnologia, robòtica, i un llarg etcètera d’ “innovacions” que semblen solucionar els problemes dels joves a les aules. Però no és així. Des de la nostra experiència i perspectiva, res a veure té fer robòtica o posar Ipads als nens amb la innovació. Al contrari.

Cicle d'aprententatge i millora

En aquest sentit, Fabilities és una manera diferent d’estar i treballar a l’aula a Secundària Obligatòria. La seva  metodologia innovadora té un doble objectiu: el desenvolupament intel·lectual a través d’un espai concret, on es porten a terme projectes acadèmics multidisciplinaris en grup i co-docència (fablab@school)  i, en segon lloc, el desenvolupament de les habilitats personals i socials necessàries per a la formació d’un bon caràcter i un recorregut educatiu òptim (pentabilities).

Fabilities proposa una metodologia d’aprenentatge que inclou eines d’avaluació que permeten recollir evidències significatives que, alhora, fan possible l’aplicació pràctica d’una avaluació formativa i formadora als alumnes i un ensenyament basat en l’evidència. Aquesta metodologia es fonamenta en l’espiral d’indagació, que inclou la planificació,  l’observació i la recollida d’evidències concretes, i l’anàlisi -tant en relació a l’estudiant- facilitant el seu creixement personal, com pel que fa al professor, qui aprendrà a evolucionar en les seves propostes i en la seva intervenció a l’aula per a aconseguir els reptes que es proposi en termes de creixement dels seus estudiants.

Característiques bàsiques de Fabilities:

 • Temàtica multidisciplinària.
 • Treball creatiu i realista: es parteix del que es sap (teoria) i és cerca la seva aplicació i comprensió real. 
 • Desenvolupament en un FabLab (laboratori de fabricació).
 • Inclou el cicle planificació i acció – recollida d’evidències – anàlisi – feedback- i retorn a la planificació i acció. Aquest cicle possibilita:
  • El cultiu de la mentalitat de creixement per part dels alumnes.
  • La potenciació de l’aprenentatge de l’alumne. 
  • La millora dels punts clau d´aquest cicle en espiral per part del professorat: el disseny de les activitats per a conferir els ambients d´aprenentatge adequats, l´educació i guia de la mirada de l´alumne i  donar un bon feedback per a accions futures.

Resultats observats:

 • Millora de la creativitat i de la capacitat argumentativa dels alumnes.
 • Nous “bons” alumnes que sorprenen per la seva capacitat i creativitat.
 • Estímul davant  l´estudi per a tots, al verificar el seu sentit pràctic i la seva utilitat.
 • Cooperació real entre professors que obre a la col·laboaració, implicació i creativitat.
 • Ampliació del criteri del professorat en relació a les habilitats socials i personals de l’alumne en el context escolar. 
 • Possibilitat d’avaluació real del procés d’aprenentatge.
 •  
fabilities logo

Barcino, Creation of a Cross-Disciplinary City

Primer “paper” acadèmic que fan els professors Paulo Blikstein i Nancy Otero, de la Universitat de Stanford, sobre el treball acadèmic que es fa en el FabLab@School del Liceu Politècnic.

Llegir >>>

fablearn logo

Liceu Politècnic is a Partner Lab of Transformative Learning Technologies Lab