loader image
Liceu Politècnic

El nostre projecte educatiu

El claustre

No educa un professor sol, sinó un equip. La unitat de criteri del claustre és fonamental per aconseguir més eficàcia en l’acció educativa.

La normativa

Poques normes i clares. Entre d’altres, la correcció en el tracte i el vestir, i la prohibició d’utilitzar el mòbil dins del recinte escolar.

Les matèries instrumentals: matemàtiques i llengües​

Són les més importants, ja que estructuren i ordenen el cap dels nens i joves.

Català i castellà: hores curriculars i a més tallers de lectura, comprensió, expressió oral, escriptura, etc.

Anglès: des de P3. fins a 2n de primària, 3 hores setmanals. A partir de 3r i fins 4t d’ESO n’ afegim una més d’Speaking.

Alemany: segona llengua estrangera de 3r a 6è una hora setmanal, i a l’ESO, pels alumnes que van bé en llengües, 3 hores setmanals. Possibilitat de continuar a Batxillerat.

Matemàtiques: 4 hores setmanals des de primària més 1 hora de matemàtiques avançades a partir de l’ESO.

L'ús de la tecnologia

A Primària fan robòtica des de 1r fins a 6è, i a l’ESO dins del projecte propi de Fablab@school (el primer d’Espanya) s’incorpora la tecnologia amb Google Suite for education, Inkscape, Scratch, Minecraft, TinkercaD (3D), Arduino, Sketchup (3D), Autodesk 123D, WordPress, Appinventor, CorelDraw (3D).

El treball per projectes i el treball cooperatiu

Treballen en algunes matèries per Projectes des d’educació infantil i al llarg de la primària, i a l’ESO el treball col·laboratiu és l’habitual dins de les 3 hores setmanals de Fablab.

L'estudi

És molt important aprendre a estudiar des de petits. Des d’infantil s’ensenya a estar atent, a escoltar, i a partir de primària a fer deures i a estudiar. A partir de 3r d’ESO tenen estudi voluntari i gratuït a la tarda.

Aprendre a raonar i pensar

El mètode d’estudi inclou la memòria i el raonament. A mesura que es fan grans i canvien d’etapa, la memòria i els deures s’han de compaginar amb el raonament (la relació de continguts i d’idees) i amb l’estudi personal.

Els clàssics

L’educació mai pot seguir les modes. Els clàssics són els que parlen als homes de tots els temps. Per això escollim des de petits llibres clàssics, perquè un aprèn a llegir i a gaudir de la lectura amb bons llibres, que sovint l’acompanyaran tota la vida.

Les sortides i estades fora de l'escola

Són importants i formen part d’una educació més completa dels nens i joves. Per això, sempre que és possible, les organitzem els mestres i professors de l’escola, i alhora hi participem amb als alumnes.