El nostre projecte educatiu

En el centre, les persones

La principal responsabilitat que ha d’assumir la societat és la d’educar i acompanyar les necessitats de les persones. Són els propis subjectes socials els que han d’assumir la responsabilitat d’educar i educar-se creant institucions on es pugui educar en llibertat. L’Administració pública ha de recolzar la iniciativa social, autèntic motor de la societat. Volem servir les famílies, principal bé d’una societat, acompanyant-les en les seves dificultats amb els fills i la seva educació. Volem respondre a la preocupació educativa de moltes famílies oferint una educació diferent, a l’alçada del moment històric que vivim.

Què entenem per educació?

Educar no és només instruir, és introduir la persona a la realitat, fer possible que conegui el funcionament de les coses i el seu significat. A l’escola això ho fem a través de les diferents matèries que s’ensenyen i de la relació amb els mestres que les imparteixen. Inculcar l’esforç i el valor del treball ben fet, l’exigència acadèmica i la serietat, en un context de crisi i d’emergència educativa. Educar és oferir possibilitats, quelcom accessible als nens. Per tant, una educació de qualitat i econòmicament assequible.

El nostre mètode educatiu

Educar és fer una experiència junts: sense implicació personal dels adults no hi ha autèntica educació. Centralitat de la figura de l’adult: pares i mestres són els principals responsables de l’educació dels nens i joves. Per això, la unitat del claustre i l’estreta relació amb les famílies són la clau de l’èxit educatiu. Èmfasi en el valor de les disciplines acadèmiques, sovint menystingut enfront d’altres factors com els valors o la tecnologia. La classe és el primer lloc d’estudi, i el col·legi un lloc de creixement personal.