loader image

Política de privacitat

A través de la present política de privacitat LICEU POLITÈCNIC, SLU vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.liceupolitecnic.es sobre els tractaments de dades personals realitzats.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

LICEU POLITÈCNIC, SLU , de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

 

 1. Responsable del Tractament:

 

 • Responsable: LICEU POLITÈCNIC, SLU
 • NIF: B08659542
 • Domicili social: Avinguda Can Graells, 35 – 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • Delegada de Protecció de Dades: dpo@liceupolitecnic.com

 

 1. Treballa amb nosaltres

A l’Usuari se li ofereix l’oportunitat de formar part de l’equip de LICEU POLITÈCNIC, SLU. Per a això ha habilitat un formulari de recollida de dades de les següents dades:

 

 • Nom
 • Cognoms
 • Ciutat
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Dades de CV

 

Finalitat del tractament de dades

Atendre la seva sol·licitud i analitzar el seu perfil per a participar en els processos de selecció del personal.

 

Base jurídica per al tractament de dades

La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.

 

Criteris de conservació de les dades

Les dades es mantindran durant 1 any. Passat aquest període es destruiran.

 

Comunicació de les dades

No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades

No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

 1. Jornada de Portes obertes

A l’Usuari se li ofereix l’oportunitat de confirmar la seva presència a l’escola per participar a la Jornada de Portes Obertes. En aquest sentit, l’escola posarà a la disposició de l’Usuari un formulari de recollida de dades, a través del qual se sol·licita a l’usuari el correu electrònic i nom de la família.

 

Finalitat del tractament de dades

Atendre la seva sol·licitud i confirmació de la presència de la Jornada de  Portes Obertes de l’escola.

 

Base jurídica per al tractament de dades

La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.

 

Criteris de conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a donar compliment a la finalitat per a la qual van ser recaptats respectant els terminis legals de conservació establerts a aquest efecte.

 

Comunicació de les dades

No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

 

Transferències internacionals de dades

No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Aquest formulari estarà actiu en aquelles dates que se celebri la Jornada de Portes Obertes.

 

 1. Drets que assisteixen a l’Interessat

L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Avinguda Can Graells, 35 – 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), o correu electrònic a dpo@liceupolitecnic.com.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

 

 1. És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que LICEU POLITÈCNIC, SLU no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, LICEU POLITÈCNIC, SLU quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

 

Les dades personals que l’Usuari facilita a LICEU POLITÈCNIC, SLU han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

 1. Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

LICEU POLITÈCNIC, SLU informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

 

LICEU POLITÈCNIC, SLU informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.